Savner du fordybelse i din arbejdsdag?

Da jeg studerede, foregik min læsning i den dybeste koncentration. Når jeg skabte rammerne for fordybelse, så kunne jeg konsumere store mængder faglig litteratur og knække koden til de sværeste fag.


Det bedste output, jeg har produceret i mit 20-årige arbejdsliv, er også skabt i fordybelse. Jeg elsker at entrere det univers, som udgøres af 100% ro og koncentration. Tiden eksisterer ikke, og min kreativitet får optimale betingelser. Jeg får et unikt overblik og er i stand til at gennemskue meget komplekse sammenhænge.


Cal Newport beskriver i sin bog ”Deep work - Rules for Focused Success in a Distracted World”, at når du ”arbejder dybt”, så er du i en distraktionsfri koncentration, som strækker dine kognitive evner til det yderste.


I følge Cal Newport nedprioriterer vi i dag at ”arbejde dybt”, og vores evne til at gøre det er aftagende. Det rimer ikke på at, at de tre vigtigste færdigheder i 2020 i følge World Economic Forum er: 1) Kompleks problemløsning, 2) Kritisk tænkning og 3) Kreativitet.


Nu oftere du træner i at ”arbejde dybt”, des hurtigere er du i stand til at få adgang til denne zone af koncentration. Efter jeg er blevet selvstændig og på daglig basis kan skabe de rette rammer, har jeg bemærket, hvor hurtigt jeg kan få adgang til mit koncentrationsunivers.


Cal Newports regler går stik imod, hvordan de fleste af os arbejder i dag. Ifølge ham er de primære syndere: 1) Åbne kontormiljøer, 2) Nofikationer om nye beskeder og mails, 3) Tilstedeværelse på de sociale medier.


Jeg har svært ved at koncentrere mig i et åbent kontormiljø, og da jeg på en tidligere arbejdsplads gjorde opmærksom på det, så fik jeg at vide, at jeg ville vænne mig til det. For mig gav denne feedback ingen mening, da jeg vidste, at jeg ikke ville kunne opretholde at levere den højst mulige kvalitet, som jeg gerne ville, og som jeg går ud fra, at jeg var ansat til. Tragikomisk gik min chef efterfølgende ind på sit kontor og lukkede døren, så hun kunne koncentrere sig.


Newport refererer til et eksperiment, som Harvard Business School professor Leslie Perlow overbevidste Boston Consulting Group om at udføre. Eksperimentet gik ud på, at en hel dag om ugen skulle hvert team medlem være 100% uden kontakt med nogen internt og eksternt. Resultatet var, at konsulenterne nød deres arbejde mere, opnåede bedre kommunikation og lærte mere, og på toppen af det, så leverede de et bedre produkt til deres klienter.


Hvis der bliver sat mere fokus på, at hver medarbejder får de optimale rammer for at kunne "arbejde dybt", så vil produktiviteten og kvaliteten øges simultant.


Har du spurgt dine medarbejdere, hvordan de bedst kan skabe fordybelse og dermed levere deres bedste? Har du selv fået dette spørgsmål? Jeg har ikke.Der er mange tidsrøvere, der stjæler fordybelsens fokus:


  • Hvilke "røvere" kan skæres fra?

  • Har I klare retningslinier om afsendelse og besvarelse af e-mails?

  • Har I klare retningslinier og agendaer, som sikrer effektiv mødeafholdelse?

  • Er det velset at arbejde hjemme?

12 visninger0 kommentarer