Kan man opløse modstand mod forandring?

Vidste du at hypnotisk sprog kan bruges til at bringe andre i en tilstand, hvor deres motivation for forandring kan åbnes op. Mange har den opfattelse at, at hypnose er noget hokus pokus, og den gøglede form for hypnose har jeg ingen erfaring med og ej heller ambitioner om at få. Nej, hypnotisk sprog handler om at gøre brug af et sprogmønster, hvor du guider andre i deres ubevidsthed.


Jeg har været ansvarlig for en lang række strategi- og chefkonferencer gennem tiden, hvor mit primære fokus altid har været at skabe motivation. Da jeg skrev min NLP Master opgave, var jeg samtidig ansvarlig for at bringe alle medarbejdere med på ”en rejse” mod at skabe og styrke vores langsigtede kunderelationer.


Første skridt var at få ledere og mellemledere til at købe ind på vores nye kundevision, hvorfor vi havde samlet dem til en to dages konference. Programmet var designet med det omdrejningspunkt, at når alle kørte hjem fra konferencen, så ville de være motiverede og have lyst til at invitere alle deres medarbejdere med på kunderejsen. Hvad få vidste var, at jeg havde besluttet, at vi startede og sluttede konferencen med hypnotisk tale eller rettere guidet trance.


Hvordan gjorde vi så det? Vi gjorde brug af Milton modellen, som tager udgangspunkt i Milton H. Ericksons metodik om brugen af uspecifik og generel tale. Hvis man kommer med 3 på hinanden følgende udsagn, som deltagerne ikke kan betvivle, så ”overgiver de sig” og lader sig lede videre mod talerens mål. Min chef indledte med 1) det er onsdag, 2) vi er nu samlet her i Middelfart, og 3) du sidder her i salen sammen med kollegaer fra hele landet.


Herefter bragte vi deltagerne tilbage i virksomhedens historie, hvorved vi fik skabt en samhørighed og indtryk af, at forandring altid har været en del af virksomhedens DNA. Da vi nåede til nuet på den kronologiske rejse, så sagde min chef ”det bringer os frem til, hvor vi er i dag”. Herfra vil vi sammen tage på en rejse, hvorefter han gennem guidet tranche bragte deltagerne ud i fremtiden. Ved uspecifikt at tale om kundevisionen, lod han alle forme deres egne billederne, forståelse og sprog. De opbyggede helt ubevidst en fremtidig bevidsthed. Det havde den effekt, at alle allerede havde oplevet kundevisionen, når den var implementeret. Efterfølgende vidste alle, hvilket mål vi sigtede mod og kunne derfor også konkretisere handlingerne frem mod målet.


Afslutningsvis holdt min chef en tale, som jeg havde skrevet til ham. Han sagde: ”1) Vi har nu været samlet i to dage, hvor vi alle har skiftet bekendtskab med vores nye kundevision. 2) Vi har fortalt hinanden historier om, hvad vi hver især oplever som god kundeservice, og 3) vi har haft ”kundens briller på” (et spil som vi havde udviklet til lejligheden). Tag dig nu lidt tid og tænk over, hvad kundevisionen betyder for dig (længere pause). Hvad er vigtigst for dig? (længere pause). Hvordan ønsker du at udleve visionen i fremtiden? (længere pause). Hvad vil du fremhæve, når du fortæller dine medarbejdere om konferencen? (længere pause). Hvad er det første, som du vil gøre, når du er tilbage? (længere pause).


Ved først at føre deltagerne mentalt ud i fremtiden og dernæst tilbage i en vant daglig arbejdssituation, så implementeres den nye viden ubevidst i praksis. Når de kommer tilbage til deres afdeling, så ved de hvad de skal gøre, fordi de allerede har gjort det - hjernen skelner ikke mellem, om det er sket mentalt eller i virkeligheden.


For at få andre til at ”drømme” og opbygge en fremtidig bevidsthed kan man med fordel også anvende metaforer, som Milton også gjorde.


Når man designer programmet til en konference, kan jeg også anbefale at kigge hvert punkt på agendaen meget kritisk igennem. Kan vi tage noget ud? Hvordan skaber rækkefølgen af punkterne mest mulig motivation? Hvordan kan vi skabe noget luft i programmet, så deltagerne får mulighed for at fordøje budskaberne og drøfte dem med hinanden.
9 visninger0 kommentarer