Hvad skal der til for at opnå en succesfuld eksekvering?

Eksekvering sker langt fra ved at trykke på en knap.


Min kernekompetence er at få ting til at ske. Siden jeg var barn, har jeg været optaget af at sætte mig et mål og realisere det. Da jeg gik i 8. klasse, savnede jeg faglig udfordring og ville derfor gerne skifte skole. Jeg fandt nummeret til den skole, som jeg gerne ville ind på og ringede til kontoret. Der var ingen pladser og en længere venteliste. Da jeg igennem et halvt år havde ringet hver måned for at spørge til status, kom der en ledig plads til mig. Der lærte jeg, at vedholdenhed er essentiel for at opnå sine mål.


Jeg har altid været optaget af, hvad der skal til for at realisere mål. For mig handler eksekvering om at se målet helt klart for sig, og så ”spole filmen helt tilbage”, hvorefter hvert trin på vejen mod målet tydeliggøres.


Eksekvering handler i den grad også om at bevare sin realitetssans. I sin iver for at opnå et mål kan man have tendens til at tro, at én person kan lave flere omfattende simultane handlinger. Derfor er fravalg mindst lige så vigtige som tilvalg.


Der er naturligvis forskel på om det er et individuelt eller et kollektivt mål. Når det handler om kollektive mål, så spiller kommunikation en helt afgørende rolle. I eksekvering er ledelsens fornemmeste opgave at udstikke en meningsfuld retning og dernæst at skabe lyst til at tage ejerskab og levere resultater. Jeg kan anbefale at gøre kommunikationen så visuel som overhovedet mulig for at sikre, at alle har det samme billede på nethinden.


For at den enkelte medarbejder skal kunne eksekvere sin del, så skal både målet og handlingerne for at opnå det stå helt klart. Der er den klassiske historie om to mænd, som sidder og hugger sten. Når man spørger den ene, hvad han laver, så svarer han ”jeg hugger sten”, mens den anden svarer ”jeg bygger en katedral”. Sidstnævnte har klart forstået sit bidrag og kan se målet for sig, hvorfor det også er arbejdslysten, der driver indsatsen.


Jeg har udviklet en eksekveringsmodel, som bygger på mine erfaringer med succesfulde eksekveringer. Du kan læse om modellen her: http://www.corematch.dk/eksekvering


12 visninger0 kommentarer