KULTUR-

UDVIKLING

Kultur er organisationens kollektive DNA 

Kultur.jpg

HVAD ER VIRKSOMHEDSKULTUR?

  • Kultur eksisterer ofte som uskrevne regler og normer

  • Kultur er det kollektive mindset, som styrer 'flokkens' adfærd

  • Kultur påvirker trivsel, effektivitet og dermed resultaterne

 

Oftest når man beder en leder beskrive kulturen i virksomheden, så kommer der ikke et hurtigt og entydigt svar. Det skyldes, at det er udfordrende at konkretisere og beskrive kulturen - specielt hvis man selv er en del af den.  

En kulturudvikling tager som oftest udgangspunkt i ændringer i den strategiske retning eller i forbindelse med en virksomhedsovertagelse. Ved at ensrette kultur og strategi, kan man accelerere målopfyldelse.

Målet for kulturudvikling i en organisation er forskel fra virksomhed til virksomhed, da det afhænger af den strategiske retning. Det kan for eksempel være - vi ønsker, at: 

  • Skabe loyale kunder gennem arbejdsglæde 

  • Bevare entreprenør-ånden mens virksomheden vokser sig stor

  • Skabe en ny fælles kultur ved fusion og opkøb

  • Etablere kulturen i en nyopstartet virksomhed

Culture expresses goals through values and beliefs and guides activity through shared assumptions and group norms.

Harvard Business Review

CoreMatch's kulturmodel

Hensigten med CoreMatch's kulturmodel er at konkretisere kulturen og skabe fundamentet for en adfærdsdrevet kulturudvikling.

 

Modellen tilpasses den enkelte organisation, men fælles for alle gælder, at ledelsen baner vejen for en kulturændring.

Eksemplet i modellen beskriver den ønskede kultur "Arbejdsglæde skaber loyale kunder", som blev opnået gennem en målrettet kulturudvikling. 

CM kulturmodel v3.jpg

CoreMatch's proces for kulturudvikling 

Afsættet er at identificere den eksisterende kultur og definere den ønskede kultur. 

 

Opnåelse af den ønskede kultur skabes gennem en struktureret og målrettet proces, hvor konkrete handlinger defineres og implementeres.

Kulturudviklingsmodel.jpg

Et af de projekter, som jeg er mest stolt af at have drevet, er implementeringen af en kundeorienteret kultur for 1.400 medarbejdere. 

Internt skabte implementeringen større arbejdsglæde, stolthed og team spirit. Vi fik et fælles kundeorienteret sprog og en ensartet markedsrettet adfærd.

Eksternt fremstod vi mere kundeorienteret, og denne positive effekt kunne aflæses på kundeloyaliteten og den organiske vækst.

Christel Tillisch Ditlevsen

Cultural norms define what is encouraged, discouraged, accepted, or rejected within a group

 

Harvard Business Review