EKSEKVERING

67% of well-formulated strategies fail due to poor execution

 

Harvard Business Review

CoreMatch's eksekveringsmodel

Eksekvering model FINAL_nyefarver.jpg

COREMATCH'S TRIN I EN SUCCESFULD STRATEGI-EKSEKVERING 

Modellen og hvert trin tilpasses til den enkelte organisations behov og størrelse.

 

STRUKTUR & PRIORITERING

 • Eksekvering er en disciplin som først og fremmest kræver en velstruktureret proces

 • Udvælgelse og efterfølgende fokus på et begrænset antal strategiske prioriteter er essentiel

 • 'Struktur og & Prioritering' er gennemgående for alle trin i eksekveringen - herunder at sikre at prioriteterne løbende tilpasses den aktuelle konkurrencemæssige kontekst

MÅL & REALISERBARE HANDLINGER 

 • Klare mål og delmål defineres 

 • De strategiske prioriteter omsættes til konkrete realiserbare handlinger

 • Detaljerede handlingsplaner med hvem-gør-hvad-hvornår udarbejdes 

 • Mål og handlingerne tilpasses løbende ved væsentlige ændringer i markedet

ORGANISATORISK DESIGN

Organisationens eksekveringsevne er omdrejningspunktet for eksekveringen. Det organisatoriske design revideres og tilpasses:

 • Har ledere og mellemledere tilstrækkelige eksekveringsevner?

 • Er de rette kompetencer tilstede i organisationen?

 • Er der kompetencer, som ikke længere understøtter strategien? 

 • Er der tilstrækkelige ressourcer tilstede for at kunne realisere de strategiske prioriteter?

 • Hvordan opnås en realistisk balance mellem ressourcer allokeret til henholdsvis den daglige drift og eksekvering af strategien? 

 • Hvordan sikres samarbejde og koordination på tværs af organisationen?

 • Hvordan kan kulturen udvikles så den understøtter eksekveringen?

 • Hvilke andre organisatoriske tilpasninger vil kunne accelerere eksekveringen?

 

ENGAGEMENT & EJERSKAB

 • Kommunikation er elementær for at skabe forståelse, engagement og lyst til at tage ejerskab 

 • Ledernes opgave er at udstikke en klar retning, som skaber mening for hver medarbejder

 • I udførelse af de konkrete handlinger er ledelsens opgave at motivere og guide

 • Repetition af de kommunikative budskaber og fejring af opnåede delmål er et must

FORANKRING OG REVIDERING

 • At skabe forankring er et langt sejt træk, som ikke kan forhastes

 • De strategiske initiativer bygges ind i budgetterne, så forpligtelser og ressourcer ensrettes

 • Hvordan kan incentive programmer skræddersys, så eksekveringen styrkes?

 • En struktureret opfølgningsproces opbygges, hvor udfordringer og risici klart synliggøres 

 • Løbende tilpasninger af tidsplaner, handlinger og ressourcer er mere end forventelige

Execution Is a People Problem, Not a Strategy Problem

 

Harvard Business Review